Підготовка документів для об’єктів підвищеної небезпеки


Для об’єктів підвищеної небезпеки співробітники viconsult підготують повний пакет документів, необхідних для їх проектування та будівництва. В перелік цих документів входять:

повідомлення про ідентифікацію (форма ОПН-1),
ПЛАС (план ліквідації аварійних ситуацій),
декларація безпеки та ін.
Небезпечний виробничий об’єкт-виробничий об’єкт (підприємство, цех, ділянка, майданчик, а так само інший виробничий об’єкт), що становлять потенційну небезпеку життю і здоров’ю людей, їх майну, природному середовищі, яка може реалізуватися в разі аварії. Також хочемо вам порекомендувати идентификация объекта повышенной опасности

Ідентифікація ОПО-віднесення об’єкта у складі організації за певними ознаками до категорії небезпечного виробничого об’єкта та визначення його типу. Цілі ідентифікації — виявлення ознак небезпеки, характерних для виробничого об’єкта, віднесення об’єкта до певної категорії промислової небезпеки та визначення типу об’єкта по страховому ознакою. Результати ідентифікації ОПВ використовуються при реєстрації об’єктів у державному реєстрі ОПВ та при укладенні договорів страхування ризику відповідальності.

За результатами ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки складається повідомлення» про результати ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки » (форма ОПН-1).

На підставі дослідження ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику виникнення аварій, пов’язаних з експлуатацією об’єктів підвищеної небезпеки, розробляється декларація промислової безпеки, яка включає результати всебічного дослідження ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику; оцінку готовності до експлуатації об’єкта підвищеної небезпеки відповідно до вимог безпеки промислових об’єктів; перелік прийнятих з метою зниження рівня ризику рішень і здійснених з метою запобігання аваріям заходів; відомості про заходи щодо локалізації та ліквідації можливих наслідків аварії.

План локалізації і ліквідації аварійних ситуацій (ПЛАС) обов’язковий для організацій, які експлуатують вибухопожежонебезпечні та хімічно небезпечні виробничі об’єкти, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, на яких можливі аварії, що супроводжуються залповими викидами вибухопожежонебезпечних та токсичних речовин, вибухами в апаратурі, виробничих приміщеннях і зовнішніх установках, які можуть призвести до руйнування будівель, споруд, технологічного устаткування, ураження людей, негативного впливу на навколишнє природне середовище.

ПЛАС розробляється з метою:

визначення можливих сценаріїв виникнення аварійної ситуації та її розвитку;
визначення готовності організації до локалізації та ліквідації аварійних ситуацій на небезпечному виробничому об’єкті;
планування дій виробничого персоналу та аварійно-рятувальних служб (формувань) щодо локалізації і ліквідації аварійних ситуацій на відповідних стадіях їх розвитку;
розробки заходів, спрямованих на підвищення протиаварійного захисту та зниження масштабів наслідків аварій;
виявлення достатності вжитих заходів щодо попередження аварійних ситуацій на об’єкті.
ПЛАС грунтується:

на прогнозуванні сценаріїв виникнення аварійних ситуацій;
на постадійному аналізі сценаріїв розвитку аварійних ситуацій;
на оцінці достатності прийнятих (для діючих небезпечних виробничих об’єктів) або планованих (для проектованих і споруджуваних) заходів, що перешкоджають виникненню і розвитку аварійних ситуацій;
на аналізі дій виробничого персоналу та аварійно-рятувальних служб (формувань) щодо локалізації і ліквідації аварійних ситуацій на відповідних стадіях їх розвитку.
Експерти ТОВ «Строймонтаж ЛТД» проведуть кваліфіковану розробку плану локалізації і ліквідації аварійних ситуацій (ПЛАС) для небезпечних виробничих об’єктів, а також для громадських об’єктів, житлових будинків і комплексів, територіальних утворень.

Ми пропонуємо різні форми співпраці:

розробка ПЛАС (аналітична та оперативна частина);
розробка аналітичної частини (проведення аналізу небезпеки об’єктів підприємства, моделювання можливих аварій і прогнозування їх наслідків);
розробка оперативної частини (дії персоналу, посадових осіб і взаємодія зі спецпідрозділами у разі виникнення аварії);
доопрацювання та коригування ПЛАС, створеного власником;
проведення консультативних робіт з розробки ПЛАС;
проведення експертизи ПЛАС, розробленого власником або іншою організацією;
узгодження ПЛАС в органах нагляду