язычники

язычники
язычники
Слов’янське язичництво почало формуватися приблизно у 2-1 тисячолітті до нашої ери під впливом індоєвропейської культури, коли слов’яни почали з неї виділятися в самостійні племена. Переміщаючись і займаючи нові території, слов’яни знайомилися з культурою своїх сусідів і переймали певні риси у них та поступово їх стали величати язычники. Так, саме індоєвропейська культура принесла в слов’янську міфологію образи бога грози, бога худоби і образ матері-землі. Чималий вплив на слов’янські племена мали і кельти, які також збагатили слов’янський пантеон і, крім того, принесли слов’янам саме поняття «бог», раніше не використовувалося. Слов’янське язичництво має чимало спільного з германо-скандинавської культурою, звідти слов’яни взяли образ світового древа, драконів і багатьох інших божеств, які пізніше трансформувалися в залежності від умов проживання та особливостей слов’янської культури.